Informace pro spotřebitele

Obsah

Reprezentativní příklady

Nový vůz

 • Cena vozu 543 tisíc Kč
 • Akontace 30 %
 • Doba splácení 36 měsíců
 • Výše úvěru: 380 100 Kč
 • Výše měsíční splátky: 11 843 Kč
 • Celkem bude zaplaceno: 426 348 Kč
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 7,93 %
 • Poplatek za uzavření smlouvy: 0 Kč

Ojetý vůz

 • Cena vozu 329 tisíc Kč
 • Akontace 30 %
 • Doba splácení 36 měsíců
 • Výše úvěru: 230 300 Kč
 • Výše měsíční splátky: 7 250 Kč
 • Celkem bude zaplaceno: 261 000 Kč
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 8,69 %
 • Poplatek za uzavření smlouvy: 0 Kč

Ojetý vůz

 • Cena vozu 270 tisíc Kč
 • Akontace 60 %
 • Doba splácení 60 měsíců
 • Výše úvěru: 109 080 Kč
 • Výše měsíční splátky: 3 178 Kč
 • Celkem bude zaplaceno: 190 680 Kč
 • Úroková sazba: 0 %
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 28,24 %
 • Poplatek za uzavření smlouvy: 1 080 Kč
 • Podmínkou získání úvěru je sjednání pojištění (POV, HAV)

Ojetý vůz

 • Cena vozu 280 tisíc Kč
 • Akontace 40 %
 • Doba splácení 48 měsíců
 • Výše úvěru: 168 000 Kč
 • Výše měsíční splátky: 2 212 Kč
 • Poslední navýšená splátka: 112 000 Kč
 • Celkem bude zaplaceno: 216 011 Kč
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 8,84 %
 • Poplatek za uzavření smlouvy: 0 Kč

Ojetý vůz

 • Cena vozu 340 tisíc Kč
 • Akontace 40 %, tj. 136.000,- Kč
 • Doba splácení 60 měsíců
 • Výše úvěru: 204 000 Kč
 • Výše měsíční splátky: 5 173 Kč
 • Celkem bude zaplaceno: 310 380 Kč
 • Úroková sazba: 3,99 %
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 19,55 %
 • Podmínkou získání úvěru je sjednání pojištění (POV, HAV)

Zprostředkovatelem úvěru je AURES Holdings a.s. jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Vás informujeme, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je (i) pro oblast finančních služeb finanční arbitr (www.finarbitr.cz) v rozsahu své působnosti (viz § 1 zák. č. 229/2002 Sb.) a (ii) v ostatních případech námi nabízeného zboží a služeb či zprostředkování neživotního pojištění Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

Podmínky užití stránek

 1. Provozovatel webových stránek

  Provozovatelem internetových stránek www.mototechna.cz a (dále jen „Webové stránky“) a mobilní aplikace je společnost Mototechna Group s.r.o., IČ 26194716, se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8 (dále jen „Provozovatel“).

 2. Autorská práva a ochranné známky

  Obsah Webových stránek a mobilní aplikace, jakož i jejich celkový vzhled, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném a účinném znění. Webové stránky a mobilní aplikace dále obsahují vyobrazení ochranných známek, jejichž vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon), oprávněn vykonávat majetková práva k Webovým stránkám a mobilní aplikaci. Jakékoliv užití Webových stránek, mobilní aplikace nebo jejich části jinak než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování bez souhlasu Provozovatele jakožto autora resp. vlastníka ochranné známky je zakázáno.

 3. Podmínky pro užívání Webových stránek a mobilní aplikace

  Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Webových stránek a mobilní aplikace (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné Webové stránky nebo mobilní aplikaci. Před užíváním těchto Webových stránek nebo mobilní aplikace se proto prosím s obsahem Podmínek seznamte.

 4. Osobní údaje

  V případě poskytnutí osobních údajů Provozovateli prostřednictvím elektronického formuláře a odsouhlasením podmínek Provozovatele uživatel souhlasí, aby Provozovatel, a dále společnost AURES Holdings a.s., IČ 01759299, se sídlem Dopraváků 874/15, 184 00 Praha 8 – Čimice jako společný správce, zpracovávali manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely ve smyslu platné legislativy, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Provozovatel resp. společný správce bude s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Seznamte se prosím se Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů v AURES holdingu.

 5. Bezplatnost

  Přístup na stránky Webové stránky či mobilní aplikaci a jejich užití je bezplatné.

 6. Zákaz zasahování

  Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Webových stránek a mobilní aplikace. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

 7. Informace třetích stran

  Některé z informací publikovaných na Webových stránkách a v mobilní aplikaci přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací a Webových stránek/mobilní aplikace.

 8. Odpovědnost za škody

  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek nebo mobilní aplikace. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webových stránek nebo mobilní aplikace. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Webových stránek či mobilní aplikace.

 9. Informativnost údajů

  Veškeré údaje uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy. S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Webových stránkách a v mobilní aplikaci povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

 10. Aktuálnost údajů a jejich změny

  Nabídka provozovatele na Webových stránkách a mobilní aplikaci není tzv. e-shopem; k úplnému zjištění údajů o jednotlivém vozidle je proto potřeba kontaktovat provozovatele osobně nebo telefonicky. Provozovatel není povinen změny matriálů na Webových stránkách a mobilní aplikaci, především změny informací o nabídce vozidel, služeb a jejich cen, provádět periodicky ani je ohlašovat předem a neručí za to, že uveřejněné materiály a informace jsou vždy v souladu s poslední aktuální nabídkou Provozovatele. Na dostupnost jednotlivých vozidel se vždy informujte bezplatně na lince 800 121 111, prostřednictvím elektronického formuláře na kartě vozidla nebo na pobočkách Provozovatele. Aktualizace databáze vozidel je prováděna zpravidla jednou týdně.

 11. Ceny vozů

  Ceny vozů uváděné na Webových stránkách a v mobilní aplikaci jsou platné při současném sjednání financování koupě vozu prostřednictvím vybraných finančních produktů s vybranými partnery. U vozů, u nichž je možné nárokovat odpočet DPH, cena v základním i podrobném vyhledávání nemusí zahrnovat DPH. Provozovatel neručí za úplnost a aktuálnost nabídky vozidel a jejich cen na Internetu. Reprezentativní příklady.

 12. Obsah

  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu těchto internetových stránek či mobilní aplikace. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost či aktuálnost obsahu internetových stránek, jakož i za aktuálnost nabídky vozidel na www.mototechna.cz. Aktualizace databáze vozidel je prováděna minimálně jednou týdně. Informace o dostupnosti jednotlivých vozidel jsou k dispozici na zákaznické lince, prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře na kartě vozu či přímo na pobočkách Provozovatele.

 13. Smluvní vztah

  Provozovatel si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně. Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku.

 14. Změny podmínek

  Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

 15. Účinnost podmínek

  Podmínky užívání stránek a mobilní aplikace jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 7. 8. 2012.

Reklamační řád skupiny Aures

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tento reklamační řád skupiny AURES („Reklamační řád“) stanoví náležitosti a podmínky řešení reklamací a stížností podaných u všech společností, které jsou součástí koncernu AURES, tedy zejména:

AURES Holdings a.s., se sídlem Praha 8 – Čimice, Dopraváků 874/15, PSČ: 184 00, IČ:01759299, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19139;

Mototechna Group s.r.o., se sídlem Praha 8 – Čimice, Dopraváků 874/15, PSČ: 184 00, IČ: 261 94 716, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 251456;AUTO DISKONT s.r.o., se sídlem Brno, Černovická 1183/38, PSČ 61800, IČ: 272 15 733, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 53525;(jednotlivé společnosti budou dále označovány jako „Společnost/i“, nebo „Prodávající“ a skupina AURES jako „AURES").

1.2 Tento Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Společnosti a jejích Klientů v případech, kdy Klient není spokojen s poskytnutými produkty a službami, a rozhodne se reklamovat jejich kvalitu a správnost.

1.3 Klientem se pro účely Reklamačního řádu rozumí fyzická nebo právnická osoba, která s kteroukoliv Společností (i) je ve smluvním vztahu, (ii) jednala o uzavření smluvního vztahu, (iii) byl/a ve smluvním vztahu, (iv) zastupuje ve smluvním vztahu druhou stranu, nebo (v) je na základě jiných skutečností oprávněna disponovat předmětem smluvního vztahu (dále jen"Klient").

1.4 Reklamací/stížností se pro účely Reklamačního řádu rozumí předložení reklamace/stížnosti ze strany Klienta, který zpochybní přesnost nebo kvalitu služeb Společnosti (dále jen"Reklamace"). Reklamací/stížností se také rozumí podání oznámení, kdy se Klient domnívá, že jednání zaměstnance Společnosti nebo jejího obchodního partnera nebylo vhodné nebo přiměřené situaci, nebo v případě, že upozorňuje na nedostatky v činnosti Společnosti.

2. Předmět reklamace/stížnosti

2.1 Předmětem Reklamace/stížnosti jsou nedostatky v plnění smluvených podmínek příslušné smlouvy, kterou Klient uzavřel se Společností, ze strany Společnosti. Reklamace/stížnost je podnět Klienta Společnosti, případně i jiné osoby, upozorňující na případné nedostatky v postupech Společnosti nebo v plnění právních povinností Společnosti vyplývajících z platných obecně závazných právních předpisů nebo na chování jednotlivých zaměstnanců, osob spolupracujících se Společností nebo obchodních partnerů Společnosti.

2.2 Reklamaci/stížnost je oprávněna podat (uplatnit) jakákoliv osoba včetně osob, které nejsou Klienty Společnosti (dále jen „Stěžovatel“). Reklamaci/stížnost je nutné podat (uplatnit) bez zbytečného odkladu poté, co Stěžovatel zjistí nedostatky v postupech Společnosti, v plnění právní povinnosti Společnosti nebo v chování zaměstnance Společnosti nebo spolupracující osoby.

3. Náležitosti reklamace/stížnosti

3.1 Reklamace/stížnost musí být dostatečně určitá pro to, aby bylo možné se jí zabývat.

3.2 Reklamace/stížnost proto musí obsahovat:

 1. Identifikaci Klienta (respektive jeho zástupce): jméno a příjmení, adresu, rodné číslo nebo datum narození,
 2. Předmět Reklamace/stížnosti: popis reklamované skutečnosti a výčet podkladů, z nichž jednotlivá tvrzení Klienta v rámci jeho podnětu vycházejí,
 3. Kontaktní údaje Klienta: telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, které lze použít pro rychlejší vyřízení Reklamace/stížnosti.

3.3 Reklamace/stížnost by měla také obsahovat:

 1. Časové údaje: datum podání Reklamace/stížnosti, data, při nichž došlo nebo mělo dojít k událostem, jež jsou předmětem Reklamace/stížnosti
 2. Údaje o osobách: jména a příjmení či jiné indicie k určení všech osob jednajících v předmětu Reklamace/stížnosti jménem, respektive v zastoupení Společnosti i klienta
 3. Klientem navrhovaný způsob nápravy
 4. Podpis Klienta, pokud je Reklamace/stížnost podána písemně, anebo je do Společnosti doručena osobně.

3.4 V případech, kdy Reklamace/stížnost neobsahuje všechny informace potřebné pro řádné vyřízení Reklamace/stížnosti, příslušné oddělení Společnosti – oddělení Péče o zákazníky (i) písemně, elektronicky nebo telefonicky vyzve Klienta, aby ve stanovené lhůtě potřebné údaje doplnil a zároveň, (ii), poučí Klienta, že pokud tak v předepsané lhůtě neučiní, Společnost se bude zabývat i neurčitou reklamací/stížností, pokud to bude považovat za účelné.V případech, kdy Reklamace/stížnost neobsahuje všechny informace potřebné pro řádné vyřízení Reklamace/stížnosti, příslušné oddělení Společnosti – oddělení Péče o zákazníky (i) písemně, elektronicky nebo telefonicky vyzve Klienta, aby ve stanovené lhůtě potřebné údaje doplnil a zároveň, (ii), poučí Klienta, že pokud tak v předepsané lhůtě neučiní, Společnost se bude zabývat i neurčitou reklamací/stížností, pokud to bude považovat za účelné.

4. Právní rámec odpovědnosti Prodávajícího za vady automobilu

4.1 Prodávající odpovídá za vady automobilu v rozsahu všeobecně stanoveném závaznými právními předpisy dle ustanovení § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V těch případech, kdy kupujícím je fyzická osoba nejednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání (dále jen „spotřebitel“), platí, že práva kupujícího vzhledem k odpovědnosti AAA AUTO za vady automobilu zaniknou v případě, že kupující neuplatní tato práva v průběhu doby, která je stanovena všeobecně závaznými právními předpisy, nejpozději však do 12 měsíců ode dne převzetí automobilu kupujícím v případě ojetých automobilů a 24 měsíců od převzetí automobilu v případě nově vyrobených automobilů.

4.2 Kupující bere plně na vědomí a je srozuměn s tím, že (není-li v prodejní dokumentaci stanoveno jinak), Prodávající prodává zásadně použité automobily, a proto v souladu se zákonnými ustanoveními neodpovídá za vady:

 1. spočívající v opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání, které automobil měl v okamžiku převzetí kupujícím;
 2. za vady, které vznikly po převzetí automobilu kupujícím;
 3. za vady, na které byl kupující výslovně upozorněn;
 4. za vady, o kterých kupující věděl anebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření této smlouvy, a to z osobní prohlídky motorového vozidla nebo absolvované zkušební jízdy, tedy vady zjevné; a
 5. za vady, které kupující sám způsobil.

Za účelem důkladného prověření technického stavu kupovaného motorového vozidla poskytuje Prodávající kupujícímu možnost jeho prohlídky v prostorách servisu skupiny AAA AUTO za účasti vlastního odborníka zvoleného kupujícím za přítomnosti specializovaného personálu skupiny AAA AUTO.

4.3 Prodávající poskytuje kupujícímu garanci, že zakoupený automobil nepochází z trestné činnosti, že před jeho prodejem kupujícímu nedošlo k neoprávněnému pozměnění, příp. k neoprávněné manipulaci s číslem podvozku a s číslem motoru, že v době prodeje není na automobil uplatňováno zástavní právo a že automobil není v době jeho prodeje předmětem leasingu. V opačném případě je kupující oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit a Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu automobilu za podmínek níže uvedených v bodě 4.7 tohoto Reklamačního řádu.

4.4 Garanci uvedenou v odst. 3 výše poskytuje Prodávající po celou dobu životnosti automobilu. Práva z této garance nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči Prodávajícímu je oprávněn ji uplatňovat výhradně jen kupující.

4.5 Prodávající dále kupujícímu poskytuje garanci, že automobil nebyl poškozen povodněmi, hlavně že automobil nestál delší dobu v zatopeném území, nebyl pod vodou, interiér nebyl zanesen blátem a nánosy z povodní, které by způsobovaly nefunkčnost elektroinstalace vozidla anebo jiného jeho zařízení. V opačném případě je kupující oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

4.6 Prodávající dále kupujícímu garantuje, že automobil je možné zaevidovat na nového majitele na území České republiky a že tomu nebrání žádný záznam příslušného orgánu státní správy. Tato garance se výslovně vztahuje jen na území České republiky, přičemž Prodávající nezajišťuje administrativní úkony spojené s vývozem automobilu a jeho evidencí mimo území České republiky.

4.7 V případě, že v okamžiku předání automobilu automobil trpěl vadou, je Kupující oprávněn požadovat odstranění vady. Prodávající Kupujícímu dále nad rámec zákona nabízí i možnost poskytnutí slevy z kupní ceny.
Kupující je oprávněn požadovat slevu z kupní ceny v případě, že se jedná o nevýznamnou vadu a zároveň:

 1. jedná se o podstatné porušení smlouvy; nebo
 2. neodstraní-li prodávající vady zboží v zákonem stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní nebo je z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna; nebo
 3. vada se projeví opakovaně.
 4. Kupující je oprávněn požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o významnou vadu a zároveň:

  1. jedná se o podstatné porušení smlouvy; nebo
  2. neodstraní-li prodávající vady zboží v zákonem stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní nebo je z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna; nebo
  3. vada se projeví opakovaně.

  4.10 V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy vrátí Prodávající kupujícímu kupní cenu automobilu, a to oproti vrácení automobilu Kupujícím Prodávajícímu do jeho provozovny ve stavu, v jakém jej od Prodávajícího převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, společně s veškerým příslušenstvím a součástmi. V případě odstoupení od kupní smlouvy nemá kupující vůči Prodávajícímu nárok na úhradu nákladů s vrácením automobilu, ledaže by šlo o důvodné odstoupení vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady. Kupující nemá nárok na úroky z peněžité částky vrácené mu Prodávajícím. Práva z poskytovaných garancí nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči Prodávajícímu je oprávněn je uplatňovat výhradně kupující.

  4.11 V případě, že Prodávající zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy na pojištění mechanických a elektrických závad automobilu mezi kupujícím a příslušnou pojišťovnou, uhradil Prodávající pojistné z této pojistné smlouvy tak, že poskytl kupujícímu slevu z kupní ceny za automobil ve výši pojistného. V případě zániku pojistné smlouvy anebo v jakémkoliv jiném případě, kdy dojde k vrácení pojistného, bude z výše uvedeného důvodu pojistné vráceno Prodávajícímu a nikoliv kupujícímu.

  5. Reklamační řízení v případě vad automobilu

  5.1 Kupující je povinen uplatnit práva z vad automobilu a vady automobilu Prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však (s výjimkou právních vad) do jednoho roku ode dne přechodu nebezpečí škody na automobilu, jinak jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají.

  5.2 Kupující přitom postupuje následovně:

  1. v kterékoli provozovně Prodávajícího sepíše s oprávněným zaměstnancem Společnosti reklamační protokol, ve kterém uvede důvod své reklamace, podrobně popíše vady automobilu a uvede způsob vyřízení reklamace, který požaduje;
  2. důsledně a pravdivě vyplní všechny body předloženého reklamačního protokolu – formuláře; a
  3. na výzvu Společnosti zajistí dodání potřebné dokumentace, resp. přistavení motorového vozidla a poskytne veškerou součinnost při vyřízení jeho reklamace.

  5.3 Prodávající přijme reklamaci kupujícího na základě písemného protokolu o reklamaci, kterou řádně zaregistruje v evidenci reklamací. Při uplatnění reklamací je kupující povinný poskytnout Prodávajícímu veškerou nutnou součinnost, která spočívá zejména: v přistavení motorového vozidla k prohlídce do prostor provozovny Prodávajícího, v předložení nezbytných dokladů k reklamovanému motorovému vozidlu /technický průkaz, servisní knížku, návod na použití atp./ a jiné podle okolností. V případě, že kupující takovou součinnost neposkytne nebo poskytnout odmítne, znemožní tak Prodávajícímu řádné vyřízení reklamace, v důsledku čehož Prodávající neodpovídá za následně vzniklé škody a dodatečné náklady kupujícího. Prodávající v takovém případě též neodpovídá za nevyřízení reklamace kupujícího řádně a včas.

  5.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti Prodávajícího za vady automobilu též písemně oznámením zaslaným Prodávajícímu, s dodatkem „Oddělení Péče o zákazníky“, a to na adresu kterékoliv provozovny nebo do sídla Prodávajícího.

  5.5 Na základě rozhodnutí kupujícího o tom, které z poskytnutých práv uplatňuje, je Prodávající povinen určit dobu potřebnou k vyřízení reklamace, která bude v souladu s bodem 5 tohoto článku. Prodávající si v odůvodněných případech vyhrazuje právo navrhnout změnu postupu vyřízení reklamace, o čemž kupujícího řádně informuje.

  5.6 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající však garantuje maximální délku pro vyřízení reklamace či stížnosti 30 dní. To neplatí ve složitých případech, kdy se Prodávající s kupujícím dohodnou na delší lhůtě.

  5.7 Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. V případě zamítnutí reklamace bude toto rozhodnutí v reklamačním protokolu odůvodněno.

  8. Způsobem vyřízení reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení:

  1. odevzdáním opraveného automobilu;
  2. výměnou automobilu;
  3. vrácením kupní ceny automobilu / zrušením kupní smlouvy;
  4. vyplacením přiměřené slevy z kupní ceny automobilu;
  5. písemnou výzvou k převzetí plnění;
  6. odůvodněným zamítnutím reklamace.

  5.9 Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající následně vydá nebo zašle kupujícímu písemné potvrzení o způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, nejpozději do 30 dnů od jejího řádného uplatnění.

  5.10 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s důvodným uplatněním práv z odpovědnosti za vady v případě, že za tyto vady Prodávající odpovídá.

  6. Způsob vyřízení ostatních reklamací/stížností

  6.1 Nestanoví-li příslušný obecně závazný právní předpis nebo individuální závazný právní akt lhůtu kratší pro vyřízení reklamace/stížnosti, je Společnost povinna vyřídit reklamaci/stížnost ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne podání (uplatnění) reklamace/stížnosti.

  6.2 Společnost je povinna nejpozději v poslední den lhůty pro vyřízení reklamace/stížnosti zaslat Stěžovateli odpověď na reklamaci/stížnost, resp. oznámit k podané reklamaci/stížnosti své stanovisko.

  6.3 V případě, že nelze reklamaci/stížnost vyřídit v příslušné lhůtě, je Společnost povinna Stěžovateli oznámit v příslušné lhůtě alespoň důvod, proč nebylo možné reklamaci/stížnost ve stanovené lhůtě vyřídit, aktuální stav řešení reklamace/stížnosti a rovněž sdělit další postup, včetně uvedení náhradní lhůty pro vyřízení reklamace/stížnosti, je-li to možné.

  6.4 Společnost je oprávněna vyžádat si doplnění či opravu reklamace/stížnosti Stěžovatelem. Pokud si Společnost takovou opravu či doplnění vyžádá, běh lhůty pro vyřízení reklamace/stížnosti se přerušuje po dobu, po kterou je reklamace/stížnost Stěžovatelem doplňována či opravována.

  6.5 Odpověď na reklamaci/stížnost Společnost doručí Stěžovateli, a to komunikačním způsobem určeným na základě výhradního rozhodnutí Společnosti, zpravidla však stejným komunikačním způsobem, kterým byla reklamace/stížnost doručena Společnosti, pokud nebude se Stěžovatelem individuálně dohodnuta jiná forma doručení odpovědi.

  7. Náklady spojené s řešením reklamace/stížnosti

  7.1 Náklady na vyřízení reklamace/stížnosti nese Společnost.

  8. Postup při námitce proti vyřízení reklamace/stížnosti Společností

  8.1 Proti způsobu vyřešení reklamace/stížnosti lze u Společnosti podat námitky. Námitky proti způsobu vyřešení reklamace/stížnosti zasílá Stěžovatel bez zbytečného prodlení po doručení oznámení o vyřešení reklamace/stížnosti Společností Stěžovateli, a to na adresu sídla Společnosti.

  8.2 Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Společnost informuje, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je (i) pro oblast finančních služeb finanční arbitr (www.finarbitr.cz) v rozsahu své působnosti (viz § 1 zák. č. 229/2002 Sb.) a (ii) v ostatních případech nabízeného zboží a služeb či zprostředkování neživotního pojištění Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

  9. Závěrečné ustanovení

  9.1 Reklamační řád je zveřejněn na webové adrese Společnosti www.aaaauto.cz.

  9.2 Společnost je oprávněna tento Reklamační řád změnit. Změna Reklamačního řádu nabývá účinnosti dnem, kdy tuto změnu Společnost oznámí vhodným způsobem. Postup pro vyřizování reklamací/stížností doručených Společnosti Stěžovatelem před účinností změny Reklamačního řádu se řídí aktualizovaným zněním Reklamačního řádu, neoznámí-li Stěžovatel Společnosti, že si přeje vyřídit svou reklamaci/stížnost podle znění Reklamačního řádu účinného v okamžik doručení reklamace/stížnosti Společnosti.

  9.3 Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 6.1.2023.

Ceny vozidel a volitelného doplňkového servisu

Cena za hotové je kupní cena automobilu, kterou zaplatíte při platbě v hotovosti nebo bankovním převodem. Cena za úvěr je kupní cena automobilu při financování koupě vozu s vybranými partnery z řad úvěrových společností. S koupí vozu mohou být spojeny další platby za volitelný doplňkový zákaznický servis, který pro Vás rádi zajistíme.

Doplňkový zákaznický servis při platbě v hotovosti

Celková cena (za asistenční službu a doplňkový zákaznický servis): 4 999 Kč

 • Prodloužení 3 denní záruky na výměnu vozu na 10 dní
 • Servisní úkony v sítích ELIT
 • Certifikát Autogarance Carlife:
  • kontrola platnosti VIN (originalita, značka, model)
  • kontrola roku první registrace
  • kontrola v registru odcizených vozidel
  • kontrola, zda není vozidlo předmětem financování
  • ověření platnosti certifikátu přes webový portál
 • Služby spojené se zápisem v registru vozidel:
  • administrace
  • poradenství spojené s provedením změny v registru

  Cena: 99 Kč

 • Asistenční služba Key Protect
  • DEFEND Key Assistance na 12 měsíců s lokalizačním čipem
  • Cena: 4 900 Kč

Doplňkový zákaznický servis při koupi vozu na leasing nebo na úvěr

Celková cena (za asistenční službu a doplňkový zákaznický servis): 9 999 Kč

 • Servisní úkony v sítích ELIT
 • Prodloužení 3 denní záruky na výměnu vozu na 10 dní
 • Certifikát Autogarance Carlife (nadstandardní prověření vozidla):
  • kontrola platnosti VIN (originalita, značka, model)
  • kontrola roku první registrace
  • kontrola platby DPH
  • kontrola v registru odcizených vozidel
  • kontrola, zda není vozidlo předmětem financování
  • ověření platnosti certifikátu přes webový portál
 • Služby spojené se zápisem v registru vozidel:
  • administrace
  • poradenství
 • Příprava vozu k prodeji
  • střední servis vozidla (kontrola žárovek, stav pneu, kontrola akumulátoru)
  • preventivní kontrola náplní, jejich stavu a kvality
 • Cena: 99 Kč (vč. DPH)
 • Asistenční služba Key Assistance+
  • DEFEND Key Assistance+ na 12 měsíců s lokalizačním čipem
  • Cena: 9 900 Kč
   (asistenční služby jsou plněním osvobozeným od DPH)

Doplňkový zákaznický servis při výkupu vozidel (výkupní cena do 50 000 Kč včetně DPH)

Celková cena: 2 499 Kč

 • Prověření původu (Česká republika)
 • Kontrola vozu v databázích
  • Leasingových společností
  • Databází pojišťoven
  • Databází odcizených vozidel
 • Kontrola vozu v registru exekucí
 • Ověření stavu kilometrů
 • Fyzická kontrola VIN
 • Evidenční kontrola
 • Registrace nového vlastníka vozidla do registru vozidel
 • Domácí asistence (v ceně 1 000 Kč)
  • Otevření zabouchnutých dveří
  • IT asistence při poruše PC
  • Havarijní hotline na instalatérské, elektrikářské, sklenářské a topenářské práce

Doplňkový zákaznický servis při výkupu vozidel (výkupní cena nad 50 000 Kč včetně DPH)

Celková cena: 3 499 Kč

 • Prověření původu (Česká republika) + Evropa
 • Kontrola vozu v databázích
  • Leasingových společností
  • Databází pojišťoven
  • Databází odcizených vozidel
 • Kontrola vozu v registru exekucí
 • Ověření stavu kilometrů
 • Fyzická kontrola VIN
 • Evidenční kontrola
 • Registrace nového vlastníka vozidla do registru vozidel
 • Domácí asistence (v ceně 1 000 Kč)
  • Otevření zabouchnutých dveří
  • IT asistence při poruše PC
  • Havarijní hotline na instalatérské, elektrikářské, sklenářské a topenářské práce

Doplňkový zákaznický servis - komise

Celková cena: 4 999 Kč

 • Prověření původu (Česká republika)
 • Kontrola vozu v databázích
  • Leasingových společností
  • Databází pojišťoven
  • Databází odcizených vozidel
 • Kontrola vozu v registru exekucí
 • Ověření stavu kilometrů
 • Fyzická kontrola VIN
 • Evidenční kontrola
 • Registrace nového vlastníka vozidla do registru vozidel
 • Čištění auta (interiér, exteriér)
 • Profesionální nafocení vozidla
 • Prezentace auta (web)

Protiúčtový doplňkový zákaznický servis při platbě v hotovosti

Celková cena: 6 999 Kč

Servis při výkupu vozidla

 • Prověření původu
 • Kontrola vozu v databázích
  • Leasingových společností a pojišťoven
  • Databází odcizených vozidel
 • Kontrola vozu v registru exekucí
 • Ověření stavu kilometrů
 • Fyzická kontrola VIN
 • Evidenční kontrola
 • Zápis vlastníka do registru vozidel

Servis při prodeji vozidla

 • Servisní úkony v sítích ELIT
 • Prodloužení 3 denní záruky na výměnu vozu na 10 dní
 • Certifikát Autogarance Carlife:
  • Kontrola platnosti VIN (originalita, značka, model)
  • Kontrola roku první registrace
  • Kontrola v registru odcizených vozidel
  • Kontrola, zda není vozidlo předmětem financování
  • Ověření platnosti certifikátu přes webový portál
 • Služby spojené se zápisem v registru vozidel:
  • Administrace
  • Poradenství
 • Kontrola vozu v registru exekucí
 • Ověření stavu kilometrů
 • Fyzická kontrola VIN
 • Evidenční kontrola
 • Zápis vlastníka do registru vozidel
 • Cena: 2 099 Kč
 • Asistenční služba Key Assistance
  • DEFEND Key Assistance na 12 měsíců s lokalizačním čipem
  • Cena: 4 900 Kč
   (asistenční služby jsou plněním osvobozeným od DPH)

Protiúčtový doplňkový zákaznický servis leasing, úvěr

Celková cena: 11 999 Kč

Servis při výkupu vozidla

 • Prověření původu
 • Kontrola vozu v databázích
  • Leasingových společností a pojišťoven
  • Databází odcizených vozidel
 • Kontrola vozu v registru exekucí
 • Ověření stavu kilometrů

Servis při prodeji vozidla

 • Servisní úkony v sítích ELIT
 • Prodloužení 3 denní záruky na výměnu vozu na 10 dní
 • Certifikát Autogarance Carlife:
  • Kontrola platnosti VIN (originalita, značka, model)
  • Kontrola roku první registrace
  • Kontrola v registru odcizených vozidel
  • Kontrola, zda není vozidlo předmětem financování
  • Ověření platnosti certifikátu přes webový portál
 • Služby spojené se zápisem v registru vozidel:
  • Administrace
  • Poradenství
 • Příprava vozu k prodeji:
  • Střední servis vozidla (kontrola žárovek, stav pneu, kontrola akumulátoru)
  • Preventivní kontrola náplní, jejich stavu a kvality
 • Standardní cena: 3 098 Kč
  Akční cena: 2 099 Kč (sleva 999 Kč)
 • Asistenční služba Key Assistance+
  • DEFEND Key Assistance na 12 měsíců s lokalizačním čipem
  • Cena: 9 900 Kč
   (asistenční služby jsou plněním osvobozeným od DPH)

Zákaznický servis EU Transfer 1

Celková cena: 11 000 Kč**

 • Doprava vozu na pobočku ze zahraničí
 • Asistenční služba Key Assistance
  • DEFEND Key Assistance na 12 měsíců s lokalizačním čipem
 • Prodloužení 3 denní záruky na výměnu vozu na 10 dní
 • Certifikát Autogarance Carlife
  • Kontrola pravosti VIN a roku první registrace
  • Kontrola v registru odcizených vozidel a zatížení financováním
 • Asistenční služba* Global Assistance Program E

Zákaznický servis EU Transfer 2

Celková cena: 20 000 Kč**

 • Doprava vozu na pobočku ze zahraničí
 • Asistenční služba Key Assistance
  • DEFEND Key Assistance na 12 měsíců s lokalizačním čipem
 • Prodloužení 3 denní záruky na výměnu vozu na 10 dní
 • Certifikát Autogarance Carlife
  • Kontrola pravosti VIN a roku první registrace
  • Kontrola v registru odcizených vozidel a zatížení financováním
 • Asistenční služba* Global Assistance Program E

Zákaznický servis EU Transfer 3

Celková cena: 30 000 Kč**

 • Doprava vozu na pobočku ze zahraničí
 • Asistenční služba Key Assistance
  • DEFEND Key Assistance na 12 měsíců s lokalizačním čipem
 • Prodloužení 3 denní záruky na výměnu vozu na 10 dní
 • Certifikát Autogarance Carlife
  • Kontrola pravosti VIN a roku první registrace
  • Kontrola v registru odcizených vozidel a zatížení financováním
 • Asistenční služba* Global Assistance Program E a Program H

Platnost od: 29.5.2017, uvedené ceny jsou včetně DPH. Služba je volitelná, nákup vozu není podmíněn poskytnutím této služby.

V případě platby podnikatelskou kartou Vám bude účtován nevratný poplatek za platbu ve výši 1 % z placené částky. Konkrétní výše je uvedena na dokladu o zaplacení poplatku.

Vážíme si vašeho
soukromí

Aby pro vás bylo prohlížení našich stránek co nejpohodlnější, využíváme soubory cookies.Cookies nám slouží pro zlepšování našich služeb a zároveň vám díky nim dokážeme lépe nabídnout obsah, který pro vás může být zajímavý a užitečný.

Spravovat cookies

Zásady ochrany osobních údajů

Tento web používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku při procházení webem. Z těchto souborů cookie jsou soubory cookie, které jsou kategorizovány podle potřeby, uloženy ve vašem prohlížeči, protože jsou nezbytné pro fungování základních funkcí webu.

Používáme také soubory cookie třetích stran, které nám pomáhají analyzovat a porozumět tomu, jak tento web používáte, k ukládání uživatelských preferencí a poskytování obsahu a reklam, které jsou pro vás relevantní. Tyto soubory cookie budou ve vašem prohlížeči uloženy pouze s vaším souhlasem. Máte také možnost odhlásit se z těchto souborů cookie. Ale odhlášení některých z těchto souborů cookie může mít vliv na váš zážitek z prohlížení. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.


Nutné Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookie jsou klíčové pro základní funkce webu a web bez nich nebude fungovat zamýšleným způsobem. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní údaje.


Funkční

Funkční soubory cookie pomáhají vykonávat určité funkce, jako je sdílení obsahu webových stránek na platformách sociálních médií, shromažďování zpětných vazeb a další funkce třetích stran.


Analytické

Analytické soubory cookie se používají k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webem. Tyto soubory cookie pomáhají poskytovat informace o metrikách počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.


Marketingové

Soubory cookie reklamy se používají k doručování návštěvníků přizpůsobenými reklamami na základě stránek, které navštívili dříve, a k analýze účinnosti reklamní kampaně.